Xuất bản thông tin

null Phát động “Tuần lễ Áo dài” năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát động “Tuần lễ Áo dài” năm 2023

Vừa qua, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam ban hành Công văn số 1324/ĐCT-TG về việc tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài” gửi Lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh/thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Cán bộ, công chức, hội viên, phụ nữ xã Bình Thành hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2022

Theo đó, nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam, đặc biệt hướng đến kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2023), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2023 trên toàn quốc.

Với mong muốn “Tuần lễ Áo dài” nhận được sự tham gia đông đảo của hội viên, phụ nữ và nhân dân cả nước, công văn đề nghị Hội LHPN các tỉnh/thành phố, các đơn vị trực thuộc và các chị Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội vận động hội viên, phụ nữ, nữ công chức, viên chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nơi công tác hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của “Tuần lễ Áo dài” trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội./.

Trà Giang