Xuất bản thông tin

null Tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2022

Chiều ngày 29/12/2022, UBND huyện Thanh Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có ông Trần Văn Kha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy/ Chủ tịch HĐND huyện; ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND Huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngành huyện và UBND các xã thị trấn.

Quang cảnh cuộc họp tại Hội trường UBND Huyện

Năm 2022 KT-XH huyện Thanh Bình tiếp tục có bước phát triển ổn định, trong năm huyện đã thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nổi bật về sản xuất nông nghiệp, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân sản xuất theo hướng hiện đại, thích ứng với tình hình mới, áp dụng tiến bộ KHKT vào canh tác sản xuất, để nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Trong đó, cây lúa xuống giống được 48.103 ha, với giống lúa chất lượng cao, chiếm trên 95% diện tích. Hoa màu cây công nghiệp ngắn ngày xuống giống được 4.334 ha, đạt 102,26%  và  3.379 ha vườn cây ăn trái, có 73 vùng  được cấp mã số vùng trồng với diện tích 4.483 ha. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản ước đạt khoảng 100.700 tấn/năm.

Hoạt động thương mại,dịch vụ duy trì phát triển ổn định, với 2.691 doanh nghiệp,cơ sở sản xuất, HTX . Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư được chú trọng thực hiện. Thu  ngân sách nhà nước năm 2022 là 157.827 triệu đồng, đạt 107,4% so với dự toán; công tác giải ngân vốn được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

Đến nay huyện có 09 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới và hướng đến NTM nâng cao, kiểu mẫu; 03 xã diện đạt từ 15 - 19 tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời phấn đấu đến năm 2022 đạt huyện NTM.  Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm huyện đã giới thiệu, tạo việc làm mới cho 3.702 lao động, đạt 119,4%, đưa 126 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài....Công tác cải cách hành chính được quan tâm chú trọng đẩy mạnh. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững ổn định và tăng cường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ông Trần Văn Kha, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ/ Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được qua đó đề nghị UBND huyện và các ngành địa phương cần khắc phục những hạn chế, khó khăn, có giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT -XH năm 2023,  không ngừng tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cách đều hành và cách tổ chức thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ - viên chức người đứng đầu cơ quan đơn vị cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướn mắc.

Kết luận Hội nghị Ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, chuyển đổi số.Tăng cường công tác phối hợp với các ngành địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước... đưa lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài. Lãnh đạo UBND huyện cũng đề nghị các ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho người dân, không để một ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện tốt công tác trang trí, tạo dựng hình ảnh địa phương cũng như tăng cường công tác đảm bảo tình hình ANTT - ATGT trước, trong và sau tết Nguyên Đán.

Dịp này, UBND huyện Thanh Bình đã trao tặng giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Với quyết tâm hành động, thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, Lãnh đạo các ngành huyện và UBND các xã, thị trấn cam kết với Chủ tịch UBND Huyện thực hiện đạt  và  hiệu quả các nội dung  chương trình hành động đề ra.

 Ra Đa