Xuất bản thông tin

null Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ mười, HĐND huyện Thanh Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ mười, HĐND huyện Thanh Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 21/05/2020, Thường trực HĐND huyện Thanh Bình tổ chức họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ mười, HĐND huyện Thanh Bình khóa XI.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thắng Lợi-Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Huỳnh Văn Nờ-Chủ tịch UBND Huyện; Trưởng, Phó: Ban Kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND Huyện; cùng các đồng chí là đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN Huyện, Tòa án nhân dân Huyện; Viện kiểm sát nhân dân Huyện, Chi cục thi hành án dân sự Huyện, chánh Văn phòng HĐND&UBND Huyện.

Tại cuộc họp, các Đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp dự thảo kế hoạch tổ chức và nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười, HĐND huyện Thanh Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Được biết, HĐND Huyện dự kiến tổ chức 02 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 16 - 17/7/2020; Kỳ họp lần này sẽ tổ chức thảo luận Tổ đại biểu HĐND Huyện trước kỳ họp tại các Tổ đại biểu HĐND Huyện ở các đơn vị xã, thị trấn. Sau đó các Tổ đại biểu gởi báo cáo thảo luận Tổ, đăng ký chất vấn,... về Thường trực UBND huyện qua Văn phòng HĐND&UBND Huyện tổng hợp chuyển đến UBND Huyện giải trình tại kỳ họp.

Thanh Trọng