Xuất bản thông tin

null Phát tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Từ ngày 13 đến ngày 15/5/2020, trên toàn địa bàn huyện Thanh Bình, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng chính quyền các xã, thị trấn đã đồng loạt triển khai chi trả tiền hỗ trợ tới hơn 10 ngàn người dân thuộc nhóm người có công, hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định của UBND Tỉnh.Theo đó, mức chi cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội đang nhận trợ cấp thường xuyên là 1,5 triệu đồng (500.000 đồng/người/tháng x 3 tháng). Mức hỗ trợ mỗi nhân khẩu trong hộ nghèo, cận nghèo là 750.000 đồng (250.000 đồng/người/tháng x 3 tháng).

Việc tổ chức cấp phát tại các xã, thị trấn được các ngành, đoàn thể  giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo chi đúng đối tượng, chi đủ số tiền theo quy định. Theo danh sách đã được phê duyệt, tổng kinh phí để chi hỗ trợ cho 24.028 người thuộc các nhóm đối tượng này (Người có công 402, BTXH 5.702, Hộ nghèo  3.751, Hộ Cận nghèo 14.173) là trên  23 tỉ đồng. Đây là nhóm đối tượng đã có danh sách và hàng tháng huyện  vẫn thực hiện chi trả chế độ, nên ngay khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định thì Phòng tiến hành ngay việc rà soát lập danh sách trình phê duyệt để thực hiện chi trả tiền cho người dân, kịp thời hỗ trợ họ trong lúc khó khăn. Phấn đấu đến ngày 17/5/2020 sẽ chi trả xong tiền hỗ trợ 1 lần (3 tháng) cho các đối tượng trên.

Việc khó nhất là những người lao động tự do nhưng huyện cũng chỉ đạo những trường hợp nào rõ ràng rồi thì lập danh sách trình phê duyệt được 345 người để thực hiện chi trả trước mắt 1 tháng hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Còn những trưởng hợp nào vướng mắc thì lập danh sách riêng trình tỉnh xem xét.

Trước đó, Phòng cũng đã khảo sát lập danh sách 535 đối tượng bán vé số trên địa bàn huyện để nhận quà của Công ty sổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp(  1triệu đồng/hộ).  Ngoài ra các xã, thị trấn tổ chức vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ gạo, tiền và nhu yếu phẩm trao tặng quà cho 2.141.hộ gia đình hộ nghèo hộ cận nghèo và gia đình gặp khó khăn, tổng kinh phí 846,2 triệu đồng; Bên cạnh các xã, thị trấn và đoàn thể huyện tổ chức vận động may khẩu trang tặng cho người dân được 127.091 khẩu trang (Huyện 6.600; xã, thị trấn 120.491).

                Thùy Linh