Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tuc bau cu

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 25/7/2022, HĐND Huyện Thanh Bình Khoá XII Tổ chức Kỳ họp lần thứ 4 nhiệm kỳ 2021- 2026 đây là Kỳ họp giữa năm 2022 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của Huyện. Đến dự có Ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và sự có mặt 30/32 đại biểu HĐND huyện; Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Hiền và Bà Võ Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp HĐND Huyện lần thứ 4 nhiệm kỳ 2021-2026

     Trong 6 tháng đầu năm Kinh tế - Xã hội huyện có sự chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng, các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid -19 được Huyện tăng cường thực hiện góp phần thúc đẩy các ngành, lĩnh vực tăng trưởng.

     Đến nay Huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 13 sản phẩm được công nhận đạt sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao; có 136 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 74 doanh nghiệp so với năm 2021; Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 112.683,4 triệu đồng, đạt 17,6%, cao hơn 3,48% so với cùng kỳ năm 2021. Các chỉ tiêu văn hoá, xã hội, môi trường được chú trọng thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng; Việc tổ chức dạy và học trực tuyến, trực tiếp một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình; Các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được tích cực thực hiện; Hoạt động sinh hoạt văn hoá, thể dục, thể thao được khởi động lại, phục vụ ngày càng tốt đời sống tinh thần của người dân; tình hình An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định...

    Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện đã giành nhiều thời gian thảo luận và chất vấn các ngành liên quan đến các vấn đề giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình cơ bản, quản lý đất đai; các yếu tố dịch tễ, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; vấn đề thay đổi sách giáo khoa; giải pháp để kéo giảm tình trạng sử dụng chất ma tuý trong thiếu niên và các loại tệ nạn xã hội...trong thời gian tới. Cũng như nghe đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thanh Bình báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

    Kỳ họp đã bầu bổ sung một Ủy viên UBND huyện Thanh Bình (khoá 12) nhiệm kỳ 2021 - 2026 đồng thời biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết như Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện; phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước và ngân sách cấp huyện năm 2021 huyện Thanh Bình; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 do Huyện quản lý và phân bổ và Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước do Huyện quản lý và phân bổ... Đây là những Nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân và sự phát triển của Huyện nhà.

    Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch HĐND Huyện Nguyễn Thị Hiền đề nghị sau kỳ họp này UBND huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân Huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao; Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng các cơ chế đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả, nhất là tạo động lực tăng trưởng mới phù hợp với xu thế phát triển của đất nước./.

          Ra Đa