Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch UBND tỉnh: làm việc về tác động của dịch bệnh Covid-19 tại huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh: làm việc về tác động của dịch bệnh Covid-19 tại huyện Thanh Bình

Sáng ngày 08/05/2020, ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các Sở, ngành liên quan vừa đến làm việc với UBND huyện Thanh Bình về tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội và thu ngân sách địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Mai Văn Đối - Phó Chủ tịch UBND Huyện; cùng Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế - Hạ tầng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Chi cục thuế khu vực 1.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm: Về lĩnh vực nông nghiệp (vụ lúa Đông Xuân ước sản lượng đạt gần 165.500 tấn đat 50% kế hoạch; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 40.500 tấn); Về lĩnh vực tài chính, ngân sách (thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 91.000 triệu đồng, đạt 55,1% so với kế hoạch; Xây dựng cơ bản ước giải ngân được hơn 42.000 triệu đồng); Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ (Toàn huyện có 6.039 hộ kinh doanh cá thể, 176 doanh nghiệp và 16 hợp tác xã đang hoạt động; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 2.675 tỷ đồng, đạt 48,1% kế hoạch; mức bán lẻ và dịch vụ ước đạt hơn 3.226 tỉ đồng đạt 44,2% kế hoạch); Tình hình lao động, giải quyết việc làm (giới thiệu tạo việc làm mới 2.170 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh đạt 70% kế hoạch, trong đó có 54 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài). Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng, tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh bị giảm công suất, doanh thu, một số xin tạm ngừng hoạt động hoặc đóng cửa. Đến nay, huyện đã tổ chức rà soát các nhóm đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ gồm người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Đồng thời đang thực hiện các thủ tục để chi hỗ trợ cho 402 người thuộc nhóm đối tương 5 (người có công) theo Quyết định 576/QĐ-UBND-HC ngày 04/5/2020.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao kế quả đạt được của huyện đối với từng lĩnh vực trước tác động của dịch bệnh Covid -19. Trong thời gian tới, ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu địa phương: rà soát, đánh giá từng chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phá triển kinh tế - xã hội xem còn phù hợp hay không để điều chỉnh phù hợp, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; tập trung triển khai các chính sách, đặc biệt là Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ nếu có khó khăn và vướng mắc thì tháo gỡ kịp thời; chú trọng đầu tư xây dựng cơ bản; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng phát triển các sản phẩm chế biến đạt các tiêu chuẩn như: OCOP, Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu...  

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã đến thăm Cơ sở sản xuất Trà Thiên lý Duy Đôn (ấp 3, xã An Phong); Công ty cổ phân nông trại sinh thái Ecofam (ấp Nam, xã Tân Thạnh).

Thanh Trọng