Xuất bản thông tin

null Quyết định công nhận kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA&PTQĐ

Chi tiết bài viết Thông báo tuyển dụng

Quyết định công nhận kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA&PTQĐ