Xuất bản thông tin

null 5 tiện ích khi đăng ký cư trú, cấp CCCD trên dịch vụ công trực tuyến

Chi tiết bài viết Tin tức

5 tiện ích khi đăng ký cư trú, cấp CCCD trên dịch vụ công trực tuyến

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, Cơ quan chức năng đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng và thông báo lưu trú), cấp CCCD (đề nghị cấp lại, đổi CCCD có gắn chíp) mức độ 3, mức độ 4. Điều này góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho công dân khi nộp hồ sơ; tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan công an.

Cơ quan Công an thu nhận vân tay, hình ảnh của công dân

Việc đăng ký cư trú, cấp CCCD trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đem lại 5 tiện ích cơ bản sau:

Một là, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công dân vừa giảm áp lực hồ sơ, giấy tờ công việc cho các cơ quan Nhà nước.

Hai là, đăng ký dịch vụ công trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp có thể giải quyết thủ tục hành chính ở mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian gửi/nhận hồ sơ, không phải đi lại nhiều lần, không mất thời gian chờ đợi.

Ba là, tăng tính minh bạch của cơ quan cung cấp dịch vụ. Thông qua đăng ký dịch vụ công trực tuyến, công dân có thể theo dõi trạng thái hiện tại của quy trình giải quyết hồ sơ mà mình đã đăng ký (cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng nào? Đang được giải quyết ở bước nào? có thể xem kết quả giải quyết?...).

Bốn là, hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm,…

Năm là, khi công dân đăng ký cư trú, cấp CCCD qua dịch vụ công trực tuyến sẽ khai thác thông tin dữ liệu dân cư qua đó tự kiểm tra lại thông tin nếu phát hiện sai lệch hoặc thiếu thông tin thì đề nghị Công an cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu./.

Kim Thủy