Xuất bản thông tin

null Bảo hiểm Xã hội Thanh Bình quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Bảo hiểm Xã hội Thanh Bình quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022 BHXH huyện Thanh Bình quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp chủ yếu đề ra như: triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn Huyện theo chỉ đạo của BHXH Tỉnh và chương trình hành động của Huyện uỷ, các kế hoạch của HĐND và UBND Huyện. Tham mưu UBND Huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, để tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch giao năm 2022; phấn đấu thực hiện đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 93% dân số trở lên (trong đó BHYT học sinh đạt tỷ lệ 100%;  BHYT hộ cận nghèo đạt tỷ lệ 100%;  Phối hợp với các ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan đầy mạnh công tác tuyên truyền Luật BHXH, BHYT đến đơn vị sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trong Huyện. Phối hợp với Phòng y tế, Trung tâm y tế Huyện tìm giải pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2022. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, có hiệu quả trong công tác thu BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, chi trả và giải quyết các chế độ BHXH, giám định và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT kịp thời cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Người dân đến thăm khám chăm sóc sức khoẻ tại trạm y tế xã

Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo kịp thời đúng theo quy định; tuyên truyền vận động, người lao động, người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ trực tuyến trên ứng dụng VssID-BHXH số, nhằm giúp người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công, từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy; đẩy mạnh sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ BHXH qua thẻ ATM.

 Trong năm 2021 vừa qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, các địa phương trên địa bàn Huyện phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, cuộc sống của người dân bị xáo trộn và gặp nhiều khó khăn về kinh tế, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện hoạt động sản xuất, kinh doanh cầm chừng, có thu hẹp sản xuất kinh doanh, nên không tuyển thêm lao động mới, có nhiều công ty, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, nhiều lao động phải nghỉ việc không lương, nên có khó khăn trong công tác thu và phát triển số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn Huyện. Nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của BHXH Tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và UBND Huyện, BHXH huyện Thanh Bình đã thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra.

 Trong năm 2021 BHXH Huyện luôn chủ động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

 Về số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT toàn huyện có 126.166 người. Trong đó: số lao động tham gia BHXH bắt buộc là 8.187 người, đạt 100,7% kế hoạch, BHXH tự nguyện 1.085 người, đạt 100% kế hoạch, tăng 52 người so với năm trước; BHTN 7.533 người, đạt 100% kế hoạch, BHYT 125.081 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,64% dân số.

Đáng chú ý, trong bối cảnh các đơn vị, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid -19, BHXH Huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kịp thời giải quyết, chi hỗ trợ cho các đối tượng.

Công tác thực hiện tốt công tác cấp sổ BHXH, in tờ rời chốt sổ BHXH cho người tham gia BHXH; cấp mới, gia hạn, cấp lại thẻ BHYT cho người dân, người lao động kịp thời, đúng quy định. Cụ thể, trong năm 2021 cấp sổ BHXH là 3.311 sổ, trong đó: cấp mới là 1.540 sổ; cấp lại 1.771 sổ; cấp thẻ BHYT là 36.645 thẻ, trong đó: cấp mới là 30.638 thẻ; cấp lại 6.007 thẻ.

Trong năm BHXH Huyện đã tiếp nhận và giải quyết chế độ đối với người tham gia BHXH, BHTN, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn. Cụ thể trong năm đã tiếp nhận 143.915 lượt hồ sơ, qua đó đã giải quyết kịp thời các hồ sơ tiếp nhận, không có hồ sơ quá hạn, trể hạn; trong đó số hồ sơ tiếp nhận vào sáng thứ 7 hàng tuần là 177 lượt hồ sơ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT. cũng như đã chi trả các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho 12.582 lượt người bao gồm 8.819 người hưởng BHXH hàng tháng, 2.908 người hưởng trợ cấp BHXH một lần; 644 người hưởng trỡ cấp thai sản; 612 người hưởng trợ cấp ốm đau; 92 người hưởng trợ cấp dưỡng sức  phục hồi sức, chi hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ cho 7.507 người lao động.

Công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được hiện đảm bảo đúng theo quy định của ngành, đảm bảo kịp thời, đúng thời gian, không để tồn đọng hồ sơ; tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người thụ hưởng kịp thời, đúng quy định.

Về thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ: BHXH Huyện đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19  đối với 53 đơn vị, của 5.950 lao động, với tổng số tiền tạm tính từ 0.5% thành 0% của 12 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) là 2,687 tỷ đồng. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn huyện do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Đồng thời chi hỗ trợ cho trên 6 ngàn lao động theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ, với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng.

 Nhìn chung việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được hiện đảm bảo đúng theo quy định của ngành, đảm bảo kịp thời, đúng thời gian, không để tồn động hồ sơ; tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người cho người thủ hưởng kịp thời, đúng quy định. Đối với công tác giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát tại các đại lý thu BHXH, BHYT và các đơn vị, doanh nghiệp được BHXH Huyện thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót. cũng như kịp thời tham mưu UBND Huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Với những kết quả đạt được năm 2022 BHXH huyện Thanh Bình quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thích ứng, an toàn, linh hoạt theo Nghị quyết 128 của Chính Phủ, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT, tiếp tục thực  hiện  cải cách hành chính mức độ 3, 4; giải quyết và chi trả đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định cho các đối tượng thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Huyện./.

Ra Đa