Xuất bản thông tin

null Lắp đặt camera an ninh giám sát thông minh

Chi tiết bài viết Tin tức

Lắp đặt camera an ninh giám sát thông minh

Nhằm kịp thời phát hiện và xử các trường hợp liên quan đến tình hình An ninh trật  tự - An toàn giao thông, ngày 29.4.2020 Hội nông dân xã An Phong phối hợp Công an xã tổ chức đưa vào sử dụng tuyến đường Camera an ninh ấp 4 (đây là mô hình tuyến đường ấp điểm đầu tiên được thực hiện trên địa bàn xã) với 2 cái Camera quan sát thông minh.

         Đây là mô hình Camera an ninh do nhân dân trên địa bàn ấp tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt, có thiết bị lưu trữ cao và đường truyền dẫn dữ liệu về UBND xã An phong, để các ngành chuyên môn theo dõi, quản lý nắm tình hình trên địa bàn ấp .

          Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm cùng thời gian này Hội Nông dân xã An Phong cũng đưa vào sử dụng công trình thắp sáng đường quê ấp 4, chiều dài 1.500m với phương châm "nhà nước  và nhân dân cùng làm". Trong đó, nhân dân đóng góp gần 40 triệu đồng để thực hiện 2 mô hình.

           Đây cũng là, mô hình chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Kỷ niệm 45 năm ngày giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2020) và ngày Quốc tế người lao động 1/5.

Ra Đa