Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 03/8/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 03/8/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 15 giờ ngày 02/8/2021:

F0: 02 ca, ngụ xã Tân Thạnh, cộng dồn: 22 ca;

  F1: 01 ca, ngụ xã Tân Thạnh; cộng dồn 91 ca;

  F2: 19 ca, ngụ xã Phú Lợi, cộng dồn 523 ca;

Tình hình cách ly: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 960 trường hợp; hết thời gian cách ly là 308 người; còn thời gian cách ly là 652 người.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 huyện Thanh Bình