Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tổ chức kỳ họp lần thứ I

Trang chủ chuyendoiso

Thanh Bình: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tổ chức kỳ họp lần thứ I

              Sáng ngày 21/3/2024, Ông Võ Thành Ngoan, Chủ tịch UBND huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số huyện đã có buổi họp và làm việc với các Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Cải cách hành chính huyện Thanh Bình; Giám đốc Trung tâm Viễn thông VNPT Huyện và Giám đốc Bưu điện Huyện về kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số và việc ký kết Hợp đồng với VNPT.

Ông Võ Thành Ngoan Chủ tịch UBND huyện -Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số huyện phát biểu tại cuộc họp

          Tại cuộc họp Phòng Nội vụ huyện và Phòng Văn hoá Thông tin huyện đã báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số quý I năm 2024, đánh giá việc thực hiện từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trên 8 lĩnh vực về công tác chuyển đổi số, xây dựng chính Quyền điện tử, chính quyền số, cùng các nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, để nâng cao số điểm về chỉ số CCHC. Tiến độ nội dung việc thực hiện thoả thuận hợp tác chuyển đổi số giữa UBND huyện Thanh Bình và VNPT Đồng Tháp.

           Ông Võ Thành Ngoan, Chủ tịch UBND huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và Chuyển đổi số huyện đề nghị các Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Cải cách hành chính huyện cần thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công phụ trách; sớm hoàn chỉnh việc xây dựng báo cáo để chuẩn bị cho cuộc họp Ban chỉ đạo. Đồng thời đề nghị Phòng Văn hoá Thông tin và VNPT Đồng Tháp cần khẩn trương triển khai thực hiện 10/12 nội dung đã được ký kết theo từng nội dung phần việc đề ra./.

Ra Đa