Xuất bản thông tin

null Bình Thành - Tổng kết chiến dịch “50 ngày đêm”

Trang chủ Tin tức

Bình Thành - Tổng kết chiến dịch “50 ngày đêm”

UBND xã Bình Thành vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch “50 ngày đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Bình Thành Trương Thanh Vũ trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch 50 ngày 

Với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, xã Bình Thành đã thu nhận trên 7.400 hồ sơ. Trong đó, đã cài đặt VNeID mức 1 được 448 tài khoản, kích hoạt mức 2 được hơn 6.900 tài khoản, đạt trên 102% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch “50 ngày đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID./.

Trà Giang