Xuất bản thông tin

null Thanh Bình - Tập huấn số hóa việc đánh giá xét công nhận xã NTM

Trang chủ Tin tức

Thanh Bình - Tập huấn số hóa việc đánh giá xét công nhận xã NTM

          Sáng ngày 21/9/2023, tại Hội trường UBND huyện Thanh Bình, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn số hóa việc đánh giá xét công nhận xã Nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025. Tham gia tập huấn có hơn 50 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM các xã; cán bộ phụ trách lĩnh vực NTM huyện và các xã trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi tập huấn số hoá ngành nông nghiệp tại Hội trường UBND Huyện

          Trong thời gian 1 ngày, các học viên được báo cáo viên Công ty Cổ phần RYNAN Techonologies Vietnam giới thiệu về hệ sinh thái nền tảng nông nghiệp số Việt Nam cho tỉnh Đồng Tháp, các phân hệ liên quan đến quy trình đánh giá nông thôn mới. Triển khai hướng dẫn nền tảng, thực hiện quy trình thủ tục đăng ký xét, công nhận xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, các học viên còn thực hành quy trình đánh giá nông thôn mới trên hệ sinh thái nền tảng nông nghiệp số Việt Nam, sau đó tổng hợp đề xuất giải pháp thực hiện.

          Thông qua tập huấn giúp học viên cấp xã, huyện nắm và hiểu ứng dụng phần mềm trên, đồng thời thiết lập, đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu về nông thôn mới ở cấp xã, huyện, tỉnh, giúp số hóa quy trình, thủ tục đánh giá, công nhận./.

Kim Thủy