Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Trang chủ Tin tức

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Cần tập trung thực hiện tốt Chương trình Hành động của Huyện ủy năm 2023 và các Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và nhân dân cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, làm tốt công tác quy hoạch, đó là kết luận chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Bình Cao Thanh Xuân tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 vừa được diễn ra sáng ngày 13/01/2023, tại Hội trường Huyện ủy.

Bí thư Huyện uỷ Cao Thanh Xuân (giữa) trao giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

Năm 2022 Huyện ủy Thanh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị Quyết TW4 khóa XII được thực hiện đồng bộ; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, đã kết nạp được 218 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện hiện có là 4.691 người; xoá tên khỏi đảng 3 đảng viên; cho ra khỏi đảng 1 đảng viên; khai trừ 4 đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025; thực hiện hoàn thành công tác quy hoạch cấp uỷ cơ sở và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 (rà soát bổ sung năm 2022). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo theo kế hoạch, gắn với công tác quy hoạch cán bộ.

Năm 2022 các cấp uỷ, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 83 tổ chức đảng, 211 đảng viên; Ủy ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 đảng viên; giám sát 54 tổ chức đảng; Giải quyết tố cáo đối với 2 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 13 đảng viên.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và nghe các Chi Đảng bộ cơ sở báo cáo nhiều tham luận hay về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới; thực trạng và giải pháp nâng cao công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên tại địa phương… cũng như một số nội dung, giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị đã tặng giấy khen của Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Bình cho 4 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022 cũng như tặng giấy khen cho 28 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền giai đoạn  từ năm 2018 – 2022./.

Ra Đa